PAVLOVA VAS - V Pavlovi vasi pri Bračunovih že petnajst let vsako jesen zaživijo liki iz buč, takšne posebne lutke, ki pripovedujejo vsakič drugo zgodbo. Režiserka in kostumografka tega odra na domačem dvorišču je gospa Marija, a pravi, da brez moževe pomoči ne bi šlo. Za upodobitev sta porabila kar 900 buč, ki sta jih tudi sama pridelala.

NOVO MESTO - Pridobivanje življenjskih izkušenj in učenje sobivanja z ljudmi z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju sta osnovna cilja tradicionalnega mednarodnega srečanja oseb z motnjo s šolarji, dijaki in starejšimi občani, ki ga pripravljajo v novomeškem varstveno delovnem centru. Z našo kamero smo jih obiskali na Osnovni šoli Drska.

ČRNOMELJ - V okviru urejanja starega mestnega jedra so arheologi minulo poletje pri cerkvi svetega Petra v Črnomlju raziskali okrog 200 kvadratnih metrov platoja med cerkvijo in banko. Kaj so odkrili, so sinoči predstavili zainteresiranim Črnomaljcem.

ŠKOCJAN, DOLNJA STARA VAS - Čistilno napravo za 1800 populacijskih enot v občini Škocjan so s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev zgradili že pred leti. Kljub temu vprašanje odpadnih komunalnih voda še vedno ni ustrezno rešeno, saj naprava zaradi v tem trenutku premajhnih obremenitev še vedno ne obratuje. Za njeno učinkovito delovanje je zato nujna izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda od Dolnje Stare vasi do poslovne cone.

RAKA - Raka je bila nekoč znana po čebuli. Zaradi dobrih kulinaričnih lastnosti so jo dobro prodajali, skozi čas pa večjo pridelavo opustili. Pred osmimi leti je raško turistično društvo začelo z aktivnostmi za rešitev te stare sorte pred pozabo in letos so imeli tudi prvi festival raške č'bule.

NOVO MESTO - Mnogi starši opažajo, da ima njihov otrok težave z branjem, pisanjem, računanjem ali drugimi šolskimi veščinami. Za reševanje domačih nalog porabi vse popoldneve, zato nima prostega časa. Na težave v šoli jih opozarjajo tudi učitelji. V takšnih primerih gre najverjetneje za učne težave, pri katerih je treba ukrepati. Starši so pogosto v stiski, ne vedoč, kako naprej, zato so dobrodošli nasveti strokovnjakov.

NOVO MESTO - V dvajsetih letih delovanja sklada za pomoč ljudem v stiski so v Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto razdelili skoraj 47 tisoč paketov s hrano, 2023 finančnih pomoči, 2330 bonov za šolske potrebščine in 348 štipendij, kar v skupni vrednosti pomeni več kot 1,4 milijona evrov.

DOLENJSKE TOPLICE - Občinski svetniki v Dolenjskih Toplicah so soglasno podprli prvi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva 5,3 milijona evrov prihodkov in sedem milijonov evrov odhodkov.

ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili nov elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v črnomaljski in semiški občini, iz katerega je razvidno, da bodo občani plačevali nekoliko višje položnice za komunalne storitve.

OTOČEC - Podjetje Adria Dom in nekdanji dolgoletni direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David sta letošnja prejemnika priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki ju je danes na 12. dnevu ravnanja s človeškimi viri podelila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine.

IVANČNA GORICA - Slovenija se sooča s staranjem prebivalstva, kar se odraža tudi v povečanem številu ljudi z različnimi boleznimi. Ena od njih je demenca. Zato v Spominčici, slovenskem združenju za pomoč pri demenci, po vsej državi odpirajo demenci prijazne točke.