OTOČEC - Na Otočcu je bil včerajšnji dan res nekaj posebnega. Pred letom dni so se namreč začela gradbena dela, v tem času pa je tamkajšnja osnovna šola dobila prizidek, kjer so novi prostori tako za učence kot vrtčevske otroke. Naložba je vredna skoraj tri milijone evrov.

MIRNA PEČ - Mirnopeški svetniki so se na včerajšnji prvi redni seji po poletju med drugim soglasno odločili za ustanovitev režijskega obrata, ki bo deloval v sklopu občinske uprave. Dopolnili so odlok, ki se nanaša na komunalne odpadke. Spremembe bodo tudi pri obračunavanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo pri nestanovanjskih kmetijskih stavbah.

KRŠKO - Občina Krško že kar nekaj let pripravlja občinske proračune za dve leti in s tem sledi usmeritvam države. V osnutku, ki so ga na včerajšnji redni seji dobili svetnice in svetniki, je načrtovana višina proračuna za prihodnje leto slabih 47, za leto 2023 pa okoli 42 milijonov evrov. Pri čemer zadolževanje načrtujejo šele v letu 2023.

SEMIČ - V sklopu prihajajočega občinskega praznika so nedavno v semiški občini namenu predali vrsto novih pridobitev. Slovesno je bilo v Praproti, na Štrekljevcu, Kalu, Cerovcu in Jagodniku.

NOVO MESTO - Ministrstvo za okolje in prostor je sredi tedna DARSU izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo dela 3. razvojne osi jug. Gre za pet kilometrov hitre ceste od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto vzhod do priključka za tovarno Revoz. Zbrali smo nekaj odzivov na težko pričakovano gradbeno dovoljenje.

NOVO MESTO - Eden največjih letošnjih projektov Dolenjskega muzeja, pregledna fotografska razstava v Novem mestu rojenega in v Nemčiji živečega Saše Fuisa, se počasi zaključuje. Ob tem so v galeriji muzeja pripravili pogovorni večer z naslovom Hrbtna stran fotografije 2.

ČEŠČA VAS - V konjeniškem šolskem športnem centru v Češči vasi smo se pridružili petemu srečanju V jati z drugačnimi, ki ga pripravljajo zaposleni Varstveno delovnega centra Novo mesto. V ospredje postavljajo spoznavanje in sprejemanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, skupno druženje in pridobivanje novih znanj.

SEVNICA - Občina Sevnica je v prvem polletju v skladu z načrtom izvrševala vse redne naloge, pri naložbenem delu pa je čutiti posledice epidemije covida, zato proračun še ni bil 100-odstotno realiziran. Z novim šolskim letom so v Sevnici nekoliko spremenili tudi cene v vrtcih.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so na sinočnji redni seji med drugim sprejeli pomembna osnutka dveh odlokov: drugega rebalansa proračuna za letos, katerega obravnava je minila brez razprave, ter odloka o pristopu občine med ustanovitelje javnega podjetja CEROD-DBK in soglasju k sofinanciranju naložbe MBO – to je izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov v Leskovcu.

NOVO MESTO, ČRNOMELJ - Župani dolenjskih in belokranjskih občin, skozi katere vodi 120 let stara železnica, torej od Ljubljane do Metlike oziroma državne meje, so na Družbo za razvoj infrastrukture nedavno naslovili pripombe na pripravo strokovnih podlag in pobude za nadgradnjo železniške proge Metlika-Ljubljana na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica. Načrt za nadgradnjo proge v sklopu priprave državnega prostorskega načrta naj bi bil premalo ambiciozen.

NOVO MESTO - V Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so leta 2013 izvedli prvo Zelemenjavo in odtlej skoraj vsako leto spomladi in jeseni. Tokratno, že 16 po vrsti, so, tako kot lani, izvedli udeleženci programa socialne aktivacije. Zbrali so se na Glavnem trgu in bili zadovoljni z odzivom Novomeščanov.

MOKRONOG - Pred kratkim so v Mokronogu zaključili medgeneracijski projekt, na kratko imenovan MUS Mokronog, podprt tudi z evropskimi sredstvi. Konec prejšnjega leta so v prvi fazi uredili Hišo medgeneracijskega ustvarjalnega središča, letos pa so izvedli razne delavnice, v katerih so sodelovali mladi in starejši občani.