NOVO MESTO - Nace Mervar svoja ustvarjalna prizadevanja udejanja v prozi in poeziji. Literarni sekciji Snovanja, ki deluje v okviru novomeškega društva upokojencev, se je pridružil pred osmimi leti.