NOVO MESTO - Osnovna šola Bršljin iz Novega mesta povezuje učence šolskega okoliša iz krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Prečna in Karteljevo. Prvo šolsko leto šole se je pisalo v začetku 70 let, tako ima za sabo petdeset bogatih in plodnih let. Delček njene zgodovine so postavili na ogled v šolski avli, razstavo pa sta pripravili učiteljici zgodovine Anja Kraševec in Marjetka Pivk.