ŽUPANOVA URA

Županova ura - Alojzij Kastelic Občina Trebnje

Županova ura - Darko Zevnik, občina Metlika, 21. november 2019

Županova ura: Srečko Ocvirk, Občina Sevnica

Županova ura - POLONA KAMBIČ, 24. oktober 2019

Županova ura, Marjan Hribar - Občina Šmarješke Toplice

Županova ura - Brežice - Ivan Molan

Županova ura - Straža - Dušan Krštinc

Županova ura - Šentjernej - Radko Luzar

Županova ura - Dolenjske Toplice - Franc Vovk

Županova ura - Žužemberk - Jože Papež

Županova ura - Mirna - Dušan Skerbiš

Županova ura - Škocjan - Jože Kapler

Županova ura - Krško - Miran Stanko

Županova ura - Ivančna Gorica - Dušan Strnad

Županova ura - Novo mesto - Gregor Macedoni

Županova ura - Črnomelj - Andrej Kavšek