ŽUPANOVA URA

Županova ura Gregor Macedoni - maj 2020

 

Županova ura - Anton Maver, 23. april 2020

 

Županova ura: Andrej Kavšek, Občina Črnomelj

Županova ura - Alojzij Kastelic Občina Trebnje

Županova ura - Darko Zevnik, občina Metlika, 21. november 2019

Županova ura: Srečko Ocvirk, Občina Sevnica

Županova ura - POLONA KAMBIČ, 24. oktober 2019

Županova ura, Marjan Hribar - Občina Šmarješke Toplice

Županova ura - Brežice - Ivan Molan

Županova ura - Straža - Dušan Krštinc

Županova ura - Šentjernej - Radko Luzar

Županova ura - Dolenjske Toplice - Franc Vovk